Over Lodewijk Deleu


- media -

Lodewijk Deleu optimaliseert en creëert nieuwe communicatie en media. Dit betekent: screening en concepting van media, huisstijlen, uitgeefplannen, communicatie- en contentstrategieën alsook productontwikkeling en projectbegeleiding in redactionele omgevingen van bedrijven, organisaties en mediahuizen.
Referenties op magazinemaker.be


- fotografie en video -

Lodewijk Deleu is documentair fotograaf en videograaf. Hij is erkend beroepsfotograaf. Lid van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen en de Federation of European Photographers. De aanpak en de stijl van zijn fotografie zijn zeer herkenbaar: op locatie, niet geënsceneerd, bij natuurlijk licht en zwart-wit.
Referenties op ikwashier.live


- uitgeverij -

Lodewijk Deleu bedenkt, ontwikkelt en realiseert boeken, tijdschriften en andere publicaties voor derden. Zelf geeft hij de magazines ikwashier.be en vierkant uit. Lid van de Unie van uitgevers van de Periodieke Pers. Hij was journalist bij diverse kranten, hoofdredacteur van verschillende weekbladen, uitgever en creatief directeur.
Referenties op ikwashier.live en vierkantmagazine.be


- onderzoek -

Lodewijk Deleu werkt op basis van een eigen trendrapportering rond consumentengedrag, media en innovatie. Hij geeft hierover ook lezingen en workshops. Zowel het traceren van macrotrends als het inventariseren van immaterieel cultureel erfgoed gebeurt in de traditie van Ferdinand Vanderhaeghen, Paul Otlet en Henri La Fontaine.
Referenties op weeksuggestie.be