maandag 19 november 2018

Weeksuggestie 2018-46-3535

Video: ikwashier.live in Woumen - Hanenzetting https://youtu.be/B2zTfzUBx1c
Video: ikwashier.live in Boeschèpe 1/3 Concours de poulains Trait du Nord https://youtu.be/BjEDpB1vxUM
Radio: ikwashier.live in Boeschèpe 2/3 Paardenhandelaar Jacques Deschildre https://youtu.be/y_PpSTrKhog
Video: ikwashier.live in Boeschèpe 3/3 Marquage au fer de chevaux / brandmerken https://youtu.be/_HvGACxNWaM
Muziek: Axelle Red - Who's Gonna Help You - https://youtu.be/NqM_CZRk7d0